หน้าแรก     แผนที่เว็บไซด์    ติดต่อคำเลิศ  
http://www.kumled.com
add to favorites 
menu
      หน้าแรก
บทความ
      ความรู้เกี่ยวกับชื่อ
      ศาสตร์การตั้งชื่อ
      ฤกษ์กำเนิดนาม
โปรแกรม
      ค้นหานามมงคล
      โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
search by google
 
ค้นหาโดย google
ค้นหาในเว็บคำเลิศ

 

  เมนูย่อย : ความรู้เกี่ยวกับชื่อ

 

 

  ชื่อกับชีวิต : มีอิทธิพลต่อกันเพียงใด

จากแผนผัง หมายความว่า ชื่อมีผลต่อจิตใจและความคิด โดยที่ชื่อของเรานั้นมีพลังจากดวงดาวแอบแฝงอยู่ด้วย ดาวแต่ละดวงส่งผลต่อจิตใจและความคิดของแต่ละบุคคลต่างกัน ตามแต่วาสนาเวลาเกิด และกรรมเก่า จากนั้น ความคิดและจิใจจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมซึ่งก็คือกรรมใหม่ ถ้าทำกรรมดี กรรมดีก็ส่งผลให้ชีวิตได้เจอสิ่งที่ดีเป็นการตอบแทน แต่ถ้าทำกรรมชั่ว กรรมชั่วก็ดลชั่วให้ เหล่านี้เป็นวัฎจักรต่อเนื่องเช่นนี้เอง
ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า ชีวิตคนเรามีแรงกุศลอยู่ 4 อย่าง ที่จะช่วยเป็นทิศให้ชีวิตหนึ่งที่เกิดมา อันได้แก่

  1. ดวงชะตา เวลาเกิด อันนี้เป็นกรรมเก่า แก้ไม่ได้ เปลี่ยนไม่ได้ เป็นสิ่งที่ทำมาแต่อดีตชาติ ส่วนนี้เป็นแรงชีวิต 25%
  2. กรรมใหม่ คือ กรรมที่ทำในชาตินี้ กรรมที่ทำประจำวัน จะกลายเป็นแรงหนุนที่สำคัญยิ่ง หากแม้นได้ชื่อดี เกิดมามีกรรมดี แต่ไม่ได้ทำดี เมื่อกินบุญเก่าหมด ชีวิตก็จะเป็นไปตามกรรมใหม่ที่ทำในชาตินี้ ส่วนนี้เป็นแรงชีวิตอีก 25%
  3. มงคลชีวิตภายนอก อันได้แก่ ที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อชะตาชีวิต วิถีชีวิตที่ดี ดังคำกล่าวพุทธองค์ที่ว่า "สัตบุรุษพึงพำนักในถิ่นฐานที่เหมาะสมเถิด" คำว่าเหมาะสมก็คือ ดีต่อชีวิต ดีต่อธรรมะ และดีต่อผู้อื่น ซึ่งก็คือ ศาสตร์ฮวงจุ้ย นั้นเอง ส่วนนี้เป็นแรงชีวิตอีก 25% ในส่วนนี้บางครั้งจะเหมารวมกับข้อ 2 ถือเป็นกรรมใหม่ที่ปรับเปลี่ยนได้
  4. มงคลชีวิตภายใน อันได้แก่ สิ่งที่เสริมบารมีชะตาชีวิต ให้มีแรงหนุนทางจิตใจ เพื่อมุ่งสู่การกระทำที่ดี ในส่วนนี้ ก็คือ ชื่ออันเป็นมงคล นั้นเอง เป็นส่วนที่เสริมได้ เป็นส่วนที่เปลี่ยนได้ ด้วยตัวเอง ในส่วนนี้เป็นแรงชีวิตอีก 25%

     ดังจะเห็นได้ว่า แรงแต่ละอย่างนั้นสัมพันธ์กับชีวิตของเราทั้งสิ้น เนื่องจาก การเลือกที่อยู่อาศัยที่ดี นั้นจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราได้เจอสิ่งดีหรือสิ่งร้าย ถ้าอยู่ใกล้คนพาล กับอยู่ใกล้กัลยาณมิตร แน่นอนว่าการอยู่ใกล้กัลยาณมิตรย่อมส่งผลในทางดีกว่าเป็นแน่ นี่คือสิ่งสำคัญมิใช่หรือ ส่วนในเรื่องของชื่อนั้น ชื่อก็เหมือนคำเรียกตัวเรา คือตัวแทนของเรา คือสิ่งที่บอกว่าเป็นเรา ถ้าคนรู้จักเราคิดถึงเรา ก็ต้องคิดถึงชื่อเราไปด้วย เอ่ยถึงเราก็ต้องเอ่ยถึงนามเราด้วย กระแสจิตของเขาก็จะมุ่งมายังเราด้วยเมื่อนึกถึงเรา แล้วอะไรคือซื่อที่ทำให้เขานึกถึงเราได้ง่ายที่สุด ถ้าไม่ใช่ "นามบุคคล" ของเรา ภาษาธรรมท่านเรียกว่าเป็น "สัจจะสมมุติ" อย่างนี้แล้วชื่อจะไม่สำคัญได้อย่างไร

 

 

  โหราศาสตร์กับชื่อ : สัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์อย่างไร

    ท่านทราบหรือไม่ว่า การที่ท่านได้คิดถึงการเปลี่ยนชื่อ นี่คือกรรมอย่างหนึ่ง ( ส่วนจะกรรมดีกรรมถั่วอันนี้ก็ต้องขึ้นกับว่าท่านเปลี่ยนถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา หรือไม่ ) วิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการอ่านดาวเป็นหลัก ถ้าผูกกับดวงชะตาบุคคล ก็จะได้การเดินดวงไป โหราศาสตร์เป็นวิชาอ่านกรรมเก่า พื้นชะตาของบุคคล
        หากปรับเอาโหราศาสตร์มาใช้ได้ถูกต้องก็จะได้ วิชานามลักษณ์ ที่เป็นการสร้างกรรมใหม่ สร้างอนาคตที่ดีแก่ชะตาชีวิตต่อไปจะเห็นได้ว่า วิชาโหรศาสตร์เป็นวิชาที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงมาก ไม่ใช่เรื่องสถิติ แต่เป็นการกึ่งระหว่างดาราศาสตร์และจิตวิทยา เป็นวิชาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้แต่พระเจ้าแผ่นดิน ก็ยังมีโหรหลวงส่วนพระองค์ไว้ตรวจชะตาบ้านชะตาเมืองมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาล การตั้งชื่อก็เริ่มก่อตั้งมาพร้อม ๆ กับวิชาโหราศาสตร์นั้นเอง

      คนแต่ละคนมีเวลาเกิดที่ต่างกัน บนจักรวาลวิถีของดาวก็ต่างกันตามแต่เวลา ดาวแต่ละดวงก็ส่งผลให้บุคคลได้ไม่เท่ากัน ถ้าเกิดออกมาช่วง ดาวพุธเด่น ก็ส่งผลให้วาทะดี ค้าขายเก่ง เป็นต้น

     ท่านลองสังเกตตัวของท่านเอง ว่า ในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ มีอารมณ์ต่างกันใช่หรือไม่ แม้ว่าจะไม่ได้พูดกับใคร ไม่มีใครทำให้เดือดร้อนใจ กินอาหารก็ไม่ได้ผิดปกติ กินก็เหมือนเดิม อากาศก็ร้อนเท่าเดิม แต่ความรู้สึกเปลี่ยน เช่น เหงา เศร้า หงุดหงิด ใช่หรือไม่ ถ้าพูดในแง่ของกายวิภาค ก็เกิดจากฮอร์โมนของร่างกาย ที่หลั่งออกมาไม่เท่ากัน อารมณ์เลยต่างกันไป แต่ว่า มีการพิสูจน์แล้วว่า ปัจจัยหนึ่งที่มีผลก็คือ วิถีดวงดาว เนื่องจากดาวแต่ละดวงส่งผลเป็นคลื่นเบาบางในแต่ละวันเวลาต่างกัน ตามวิถีที่ห่างจากโลกของดาวแต่ละดวง คลื่นที่เบาบางนี้เองเป็นตัวกำหนดการหลั่งของฮอร์โมนจากร่างกาย ทำให้อารมณ์ของบุคคลในแต่ละวันต่างออกไป

      อารมณ์มีผลต่อคนมากมาย เนื่องจากอารมณ์มีผลต่อพฤติกรรม ซึ่งแน่นอน ถ้าอารมณ์ไม่ดี จิตใจก็ไม่นิ่ง มักทำผิดผลาด ส่งผลให้ชีวิตช่วงนั้นยุ่งเหยิง มีอะไรมากระทบปากก็ด่า มือก็ตี คนอยู่ใกล้ก็ไม่ชอบ ก็รังเกียจ งานการก็เสีย เพื่อนก็เสีย ขับรถก็เผลอหลับ หงุดหงิด รถเบียดกันหน่อยก็ยิงกัน อันนี้ก็ต้องไปนอนในคุกคุมสติกัน

    จะเห็นได้ว่า เราเป็นธุลีของโลก โลกเป็นธุลีของจักรวาล ดาวดวงอื่นนอกโลกมีแรงแม่เหล็กที่ส่งผลต่อโลกใบนี้ต่างกัน เมื่อส่งถึงโลก แล้วเราจะไม่ได้รับแรงคลื่นจักรวาลนี้เชียวหรือ ยกตัวอย่างง่ายๆ ปรากฎการณ์น้ำขึ้นน้ำลง นี่ก็ผลจากดาวงจันทร์ที่มีผลต่อโลกมิใช่หรือ มีงานวิจัยจากอเมริกาชิ้นหนึ่งกล่าวว่า จากสถิติของตำรวจทั่วอเมริกาพบว่า จะมีคดีร้ายแรงประเภทฆาตกรรม ข่มขืน รถชนอย่างรุนแรง เกิดขึ้นมากในช่วงที่มีพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งมีความแตกต่างในเชิงสถิติกับวันธรรมดาที่พระจันทร์เสี้ยวอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง งานวิจัยสรุปว่า ในช่วงพระจันทร์เต็มดวงแรงขับของฮอร์โมน กระแสเลือดเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของดวงจันทร์ ส่งผลให้พฤติกรรมของบุคคลถูกกระตุ้นได้ง่ายขึ้น
  Link ที่เกี่ยวข้อง : วิชานามลักษณ์
 


หน้าแรก | ความรู้เกี่ยวกับชื่อ | ศาสตร์การตั้งชื่อ | ฤกษ์เสริมชะตาเฉพาะบุคคล(ฤกษ์กำเนิดนาม) | โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
ฐานข้อมูลชื่อ | ติดต่อคำเลิศ

kumled.com ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ปรากฏบนเว็บไซด์ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright (c) 2003 - 2015 kumled.com All rights reserved
ใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 7100303000510