หน้าแรก     แผนที่เว็บไซด์    ติดต่อคำเลิศ  
http://www.kumled.com
add to favorites 
menu
      หน้าแรก
บทความ
      ความรู้เกี่ยวกับชื่อ
      ศาสตร์การตั้งชื่อ
      ฤกษ์กำเนิดนาม
โปรแกรม
      ค้นหานามมงคล
      โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
search by google
 
ค้นหาโดย google
ค้นหาในเว็บคำเลิศ
ad

 

  เมนูย่อย : ความรู้เกี่ยวกับชื่อ

 

 

  สิ่งที่ส่งเสริมชื่อและข้อห้าม

          การเปลี่ยนชื่อนั้น ไม่ได้สำคัญแต่เพียงเฉพาะตัวชื่อเท่านั้น หากแต่ยังมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องด้วย หากปัจจัยเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ก็จะทำให้ผลที่ได้รับจากชื่อ ไม่ส่งผลเต็มที่ หรือส่งผลช้าลง ปัจจัยที่กล่าวมามีดังนี้
 

 

  ฤกษ์ยามการเปลี่ยนชื่อ

    ฤกษ์ในที่นี้ผมหมายถึง "วันเวลา" เปลี่ยนชื่อเป็นสำคัญ น่ะครับ กล่าวคือ วันที่เปลี่ยนจะต้องเป็นวันดี ไม่เป็นอริกับชะตาเกิด เวลาที่เปลี่ยนชื่อจะต้องส่งเสริม หรืออย่างน้อยต้องไม่เป็นโทษต่อดาวลัคนา หรือดาวภพของชะตาชีวิต ในส่วนตรงนี้ผมจะใช้หลักโหราศาสตร์คือการผูกดวง ดูดาวจรของวันที่จะทำการเปลี่ยนเป็นสำคัญ น่ะครับ ไม่ใช้เลขศาสตร์ เพราะเลขถึงจะสวย แต่ผมเชื่อว่าดาวที่ทำมุมกับชะตาชีวิตจะสำคัญที่สุด แต่วิธีการหลักของผมคือ ผมจะดูฤกษ์ใหญ่ใน 1 เดือนก่อน แล้วหาวันที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนชื่อ พร้อมเวลาที่ดีให้แก่ผู้เปลี่ยนชื่ออีกทีหนึ่งครับ แต่ปกติแล้วถ้าไม่สนใจตรงนี้มากก็สามารถใช้ฤกษ์ใหญ่ได้ครับ

     ในส่วนนี้ผมให้ความสำคัญไม่แพ้การตั้งชื่อเลยครับ เนื่องจากครูท่านสอนว่า การเปลี่ยนชื่อก็คือการเปลี่ยนชีวิต การเกิดใหม่ คนยังมีเวลาเกิด นามก็มีเวลาเกิดเหมือนกัน คนเกิดนามเกิด นามเกิดคนเกิด แยกกันไม่ได้ ดังนั้นการเกิดสิ่งใดถ้าอยากให้ดีก็ต้องหาฤกษ์ หรือเรียกว่าหาเวลาฟ้าเสริม คนเราถ้าฟ้าไม่เสริมทำสิ่งใดก็มีอุปสรรคไม่มากก็น้อย ส่วนนี้ถ้าเลือกได้ ผมจะเลือกฤกษ์ที่ดีครับ เพราะการเปลี่ยนชื่อไม่ใช่เปลี่ยนทุกเดือนหรือเปลี่ยนบ่อยๆน่ะครับ ดังนั้นจะเปลี่ยนทั้งทีก็ต้องใส่ใจในทุกเรื่องครับ
 

 

  บุคคลที่ทำการเปลี่ยนชื่อหรือตั้งชื่อให้

     การตั้งชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ว่ายากแล้ว ยังไม่เท่ากับการหาบุคคลที่เหมาะสมมาตั้งชื่อให้ จากประสบการณ์รวมทั้งจากคำสอนครูบาอาจารย์ พอจะสรุปความเหมาะสมของผู้ตั้งชื่อไว้ดังนี้ครับ

     1. เป็นผู้มีศีลธรรม อยู่ในจริยธรรมอันดีงาม มีธรรมะเป็นสรณะแห่งชีวิต
     2. เป็นผู้รู้ถึงอักษรศาสตร์พอสมควรที่จะตั้งชื่อให้ใครเขาได้
     3. เป็นผู้ที่รู้ถึงหลักโหราศาสตร์ หมายถึง รู้ดาวให้คุณ ดาวให้โทษ ของชะตาชีวิตบุคคล แล้วนับมาปรับเปลี่ยนให้ชีวิตเจ้าชะตาดีขึ้น ใช้ดาวเสริมเปลี่ยนดาวกาลกิณีให้เป็นศรี เป็นต้น

     สามข้อนี้เป็นเพียงขั้นต้นที่เป็นเหมือนกระจกส่องพฤติกรรมของ ผู้ที่จะตั้งชื่อให้คนอื่นว่า ตัวท่านนั้น คุณสมบัติดังกล่าวมาแล้วครบหรือไม่ และเป็นวิธีคัดเลือกผู้ที่จะตั้งชื่อให้ได้ดีทางหนึ่ง

     ในด้านคุณธรรมนั้น ผมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด บางคนตั้งชื่อเป็นแต่ขาดคุณธรรม หากินบนความไม่รู้ของคน หรือบางคนมีคุณธรรมแต่ตั้งชื่อไม่เป็น หรือบางคนตั้งชื่อเป็น มีคุณธรรม แต่ไม่รู้หลักอักษร ดัดแปลงเล่นคำไม่เป็น ก็คงลำบากใจจะตั้งชื่อให้ใครเขาได้
 

 

  บุคคลที่จะทำการเปลี่ยนชื่อใหม่้

     ส่วนนี้ผมถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ต่อให้ทุกสิ่งที่ผมกล่าวมาดีหมด แต่มาเสียข้อนี้ข้อเดียว ชื่อดีแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้ครับ ทันทีที่คุณได้รับชื่อใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อใหม่ คุณจะต้องตั้งมั่นในความดี สร้างกรรมดี ประพฤติในศีลในธรรม ผลของกรรมดีจะผลักดันชีวิตคุณให้เจอกับสิ่งที่ดี ชื่อจะส่งผลได้ไว ได้ดี เต็มร้อยได้อย่างแน่นอน

     ในเรื่องการงาน คุณจะต้องพยายาม ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ มีสติ ไม่ใช่สักแต่ว่าทำ คือทำไม่เต็มร้อย ทำเท่าที่อยากทำ ทำตามอารมณ์ ถ้าคุณอยากได้เงินเดือนเพิ่ม ต้องถามตัวเองเสมอว่า ตัวเองมีคุณค่าพอกับเงินเดือนที่จะเพิ่มแล้วรึยังน่ะครับ

     ตรงนี้สำคัญมาก ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่า หากพื้นดวงชะตาเสีย โหวงเฮ้งวิบัติ ฮวงจุ้ยสูญเสีย ท่านให้แก้ด้วยคุณธรรม นั้นคือ คุณธรรมนำหน้าดวงชะตาครับ

     แต่ท่านใดที่มีคุณธรรมดี ประพฤติตัวดี ขยันขันแข็ง ตรงนี้ชื่อจะส่งผลให้ท่านได้รับสิ่งที่พลาดหวัง ได้รับสิ่งที่ดี ตามกรรมที่ทำไว้ได้อย่างแน่นอน
 

 

  ข้อห้ามในการตั้งชื่อ

ข้อห้ามในการตั้งชื่อตามหลักวิชานามลักษณ์

    1. ไม่ใช้ชื่อที่มีความหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินหรือมีคำที่ข้องกับพระนามของพระเจ้าแผ่นดิน ตรงนี้ผมจะพยายามเลี่ยงไม่ใช่ เนื่องจากผมเชื่อว่า นอกจากจะไม่เหมาะสมแล้ว หากบารมีเจ้าของชื่อไม่ถึงจะส่งผลร้ายแก่เจ้าชะตา เพราะถือว่าเป็นคำหนัก เจ้าของชื่อจะโดนข่มทำให้ไม่เจริญได้ง่าย
     2. ไม่ใช่ชื่อที่เกี่ยวกับเทพเจ้าต่างๆมาตั้งเด็ดขาด เช่น ศิวะ นารายณ์ พรหมมินทร์ เป็นต้น ตรงนี้ผมจะถืออย่างมาก เนื่องจากชื่อของเทพพระเจ้า ศาสดาต่างๆ เป็นชื่อสูง ไม่เหมาะกับปุถุชนทั่วไป หากขืนตั้งจะทำให้ชะตาอับ ยกเว้นชื่อที่ใช้จะกลายๆความหมายไม่เฉพาะ
    3. ไม่ใช่ชื่อที่ยิ่งใหญ่ รุนแรง ฟังหรืออ่านแล้วเกิดความรู้สึกรุนแรง เช่น จักรวาล สายฟ้า คงกระพัน เป็นต้น เนื่องจาก ชื่อที่ใหญ่โตเกินไป ไม่เหมาะที่จะนำมาตั้งชื่อให้กับคนทั่วไป จะส่งผลให้ชีวิตประสบกับความกดดันหลายๆด้าน หรือไม่อาจเจริญได้เท่าที่ควร
    4. ถ้าเป็นผู้ชายไม่ควรใช้ชื่อเกิน 2 พยางค์ แต่ก็อนุโลมอาจตั้งชื่อได้ 3 พยางค์ แต่ปัจจุบันชื่อ 3 พยางค์เริ่มมีกันมากขึ้น แต่ผมจะไม่ตั้งให้เกิน 3 พยางค์เด็ดขาด
     5. ถ้าเป็นผู้หญิง ไม่ควรเกิน 3 พยางค์ อย่างมากได้ 4 พยางค์ เพราะนอกจากจะจำยากแล้ว โบราณยังถือว่าหากตั้งชื่อหลายพยางค์ชะตาจะอับ น่าจะเพราะว่า สมัยก่อนไม่มีใครตั้งชื่อหลายพยางค์มากกว่า ตรงนี้ผมจะพยายามตั้งชื่อไม่ให้เกินพยางค์ที่กำหนด
     6. ชื่อจะต้องเป็นชื่อฟังหรืออ่านแล้ว รู้ว่าเจ้าของชื่อเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย คือตั้งชื่อให้ถูกกับเพศของเจ้าของชื่อ
 
ข้อห้ามในการตั้งชื่อของทางราชการ

     1.ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมาย ให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี
     2.ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่ราชทินนามของตน ของผู้บุพการี หรือของผู้สืบสันดาน
     3.ต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุล ที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
     4.ต้องไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
     5.ต้องมีพยัญชนะไม่เกินกว่าสิบพยัญชนะ เว้นแต่กรณีใช้ราชทินนามเป็นชื่อสกุล
     6.ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานนามสกุลใช้ "ณ" นำหน้าชื่อสกุล
     7.ห้ามไม่ให้เอานามพระมหานคร และไม่ให้เอาศัพท์ ที่ใช้เป็นพระบรมนามาภิไธยมาใช้เป็นชื่อสกุล
     8.ไม่ควรใช้คำผวน เพราะอาจได้ความหมายที่ไม่ดี
 
 


หน้าแรก | ความรู้เกี่ยวกับชื่อ | ศาสตร์การตั้งชื่อ | ฤกษ์เสริมชะตาเฉพาะบุคคล(ฤกษ์กำเนิดนาม) | โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
ฐานข้อมูลชื่อ | ติดต่อคำเลิศ

kumled.com ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ปรากฏบนเว็บไซด์ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright (c) 2003 - 2015 kumled.com All rights reserved
ใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 7100303000510