หน้าแรก     แผนที่เว็บไซด์    ติดต่อคำเลิศ  
http://www.kumled.com
add to favorites 
menu
      หน้าแรก
บทความ
      ความรู้เกี่ยวกับชื่อ
      ศาสตร์การตั้งชื่อ
      ฤกษ์กำเนิดนาม
โปรแกรม
      ค้นหานามมงคล
      โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
search by google
 
ค้นหาโดย google
ค้นหาในเว็บคำเลิศ
downloads
Adobe Reader: สำหรับอ่านไฟล์ *.pdf ครับ

Get Flash Player

 

  เมนูย่อย : ความรู้เกี่ยวกับชื่อ

 

 

  หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมาแบบถ่ายเสียง

          เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการจดจำและทำความเข้าใจร่วมกัน จึงได้แสดงไว้เป็นตาราง ทั้งตารางการเทียบเสียงพยัญชนะ และตารางการเทียบเสียงสระ โดยในแต่ละตัวเทียบนั้นก็ได้มีการยกตัวอย่างขอคำมาประกอบไว้ด้วยทุกตัว เพื่อให้ท่านผู้ใช้ภาษา อ่านคำภาษาไทยที่เขียนด้วยอักษรโรมาให้ได้เสียงใกล้เคียง โดยการเทียบคำนี้จะไม่คำนึงถึงการ สะกดการันต์และวรรณยุกต์ เช่น พันธุ์ = phan , คล้าย =  khlai , แล้ว = laeo
** หากไม่สามารถเปิดดูเอกสารได้ กรุณาดาวโหลดโปรแกรม Flash ที่เมนูด้านซ้ายมือครับ
 

 

 

หน้าแรก | ความรู้เกี่ยวกับชื่อ | ศาสตร์การตั้งชื่อ | ฤกษ์เสริมชะตาเฉพาะบุคคล(ฤกษ์กำเนิดนาม) | โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
ฐานข้อมูลชื่อ | ติดต่อคำเลิศ

kumled.com ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ปรากฏบนเว็บไซด์ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright (c) 2003 - 2015 kumled.com All rights reserved
ใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 7100303000510