หน้าแรก     แผนที่เว็บไซด์    ติดต่อคำเลิศ  
http://www.kumled.com
add to favorites 
menu
      หน้าแรก
บทความ
      ความรู้เกี่ยวกับชื่อ
      ศาสตร์การตั้งชื่อ
      ฤกษ์กำเนิดนาม
โปรแกรม
      ค้นหานามมงคล
      โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
search by google
 
ค้นหาโดย google
ค้นหาในเว็บคำเลิศ

 

 kumled เมนูย่อย : ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

 

เลขศาสตร์พลังดาว

          เป็นวิชาที่กำเนิดขึ้นมากว่า 4,000 ปี โดยชนเผ่า บาบิโลเนียน ผู้ที่คิดค้น ชนชาติบาบิโลเนียน เป็นชนชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวิทยาการต่างๆเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทางด้านวิชาโหราศาสตร์มากจนได้รับการแพร่หลายไปทั่วโลกสืบจนปัจจุบัน

           หลักการของเลขศาสตร์มีอยู่ว่า ใช้ชื่อที่มีอักษรนำหน้าเป็นอักษรให้คุณแก่ชะตาชีวิตโดยดูดาวที่ส่งผลที่ดี เป็นดาวดีส่งเสริมเจ้าชะตา และเมื่อรวมเลขแล้วจะได้เลขดี มีมงคลแก่ตัว เป็นแรงหนุนชีวิตที่ดี แต่ที่สำคัญเลขที่ได้นั้นต้องสอดคล้องกับภูมิชะตาของบุคคลนั้นๆด้วย จึงจะได้ผลอย่างแท้จริง

           กล่าวว่าในแต่ละอักษรต่างมีค่าตัวเลข หรือกำลังประจำอักษร เมื่อนำมารวมกันจะได้ค่าต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายดีร้ายต่างกัน หลักการตั้งชื่อตามเลขศาสตร์จึงถูกนำมาใช้ประกอบในการตั้งชื่ออยู่เสมอ
          โดยหลักเลขศาสตร์นี้สามารถใช้ได้กับทั้งการตั้งชื่อ และนามสกุล เพราะนอกจากการตั้งชื่อให้มีกำลังของเลขที่ดีแล้ว การตั้งนามสกุล และผลรวมของชื่อกับนามสกุลให้มีกำลังเลขที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นการใช้หลักเลขศาสตร์ตรวจสอบชื่อจะช่วยให้ได้ชื่อที่ดีมากยิ่งขึ้น
 

 

  ตารางค่าตัวเลขศาสตร์พลังดาว

 
ตารางค่าตัวเลขสำหรับอักษรไทย
 
สระอี ตัวการันต์
ไม้จัตวา สระอือ  
  สระอะ   ไม้ตรี ไม้ไต่คู้  
อำ          
ไม้โท   ไม้หันอากาศ        
ฤา สระอู   สระอิ        
ไม้เอก       สระอึ        
สระอุ                
 
ตารางค่าตัวเลขสำหรับอักษรภาษาอังกฤษ
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z  
 
การคิดค่าตัวเลข
 
      ตัวอย่างชื่อเช่น :: เรืองปรานต์
 
          ก็ดูค่าอักษรจากตารางข้างต้น แล้วนำเลขอักษรมาบวกกัน ดังนี้ 2+4+7+6+2+2+4+1+5+3+9 ได้ผลรวมเป็น 45 เมื่อนำเลข 45 นี้ไปเปิดดูความหมายของเลขศาสตร์ 1 - 100 ก็จะทราบว่าชื่อของเรานั้นดีตามหลักเลขศาสตร์หรือไม่
          ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ง่าย โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบชื่อของเราได้นะครับ จะได้ผลรวมพร้อมความหมายของเลขศาสตร์ ออกมาทันที ไม่ยุ่งยาก
 
  Link ที่เกี่ยวข้อง : ตรวจสอบชื่อ | ความหมายเลขศาสตร์พลังดาว 1 - 100
 

หน้าแรก | ความรู้เกี่ยวกับชื่อ | ศาสตร์การตั้งชื่อ | ฤกษ์เสริมชะตาเฉพาะบุคคล(ฤกษ์กำเนิดนาม) | โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
ฐานข้อมูลชื่อ | ติดต่อคำเลิศ

kumled.com ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ปรากฏบนเว็บไซด์ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright (c) 2003 - 2015 kumled.com All rights reserved
ใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 7100303000510