หน้าแรก     แผนที่เว็บไซด์    ติดต่อคำเลิศ  
http://www.kumled.com
add to favorites 
menu
      หน้าแรก
บทความ
      ความรู้เกี่ยวกับชื่อ
      ศาสตร์การตั้งชื่อ
      ฤกษ์กำเนิดนาม
โปรแกรม
      ค้นหานามมงคล
      โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
search by google
 
ค้นหาโดย google
ค้นหาในเว็บคำเลิศ

 

 kumled เมนูย่อย : ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

 

  ตุ๊กตาไขนาม

          ตั้งแต่สมัยโบราณ การตั้งชื่อแบบตุ๊กตามอญก็เป็นที่ศาสตร์อีกแขนงหนึ่งของชาวมอญที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งวิชาตุ๊กตาไขนามนี้เป็นสุดยอดโหราศาสตร์แขนงหนึ่งของชาวมอญ ที่เรียกว่า "มหาภูตะชาตา" จัดได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ใช้ประกอบการตั้งชื่อได้ดี อย่างน่าอัศจรรย์

           หลักตุ๊กตาไขนามนี้อาศัยการพิจารณาจากปีเกิดเป็นสำคัญ นำมาคำนวณ และกำหนดลงจุดต่าง ๆ ของตุ๊กตา อันได้แก่ ศรีษะ แขน เอว ขา ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีความหมายประจำตำแหน่ง

           การทำนายในศาสตร์นี้จะเป็นการตรวจสอบว่าชื่อดังกล่าวว่าส่งผลให้ชะตาชีวิตของเจ้าของชื่อเป็นเช่นไร หรือมีบุคลิกลักษณะอย่างไร วิชาตุ๊กตาไขนามนี้ถูกเผยแพร่ด้วยความเมตตาของ อ.ธนัทอร ผู้สนใจสามารถติดตามผลงานของ อ.ธนัทอรได้จากหนังสือตุ๊กตาไขนามได้ครับ
          สำหรับศาสตร์นี้ ได้รับการเผยแพร่เป็นที่รู้จักกันพอสมควร เป็นที่เข้าใจกันว่า ตุ๊กตาไขนาม เป็นส่วนย่อยมาจาก มหาภูตะชะตาของมอญ กล่าวถึงการคำนวณปีเกิด เพื่อหาดาวที่เสริมดวงชะตาในรอบปีเกิดนั้นๆ บนพื้นฐานที่กล่าวว่า คนเราเกิดมาในแต่ล่ะปีนักษัตรที่แตกต่าง การเดินดาวในระบบปีก็ต่างกันออกไปนี้เอง ทางปราชญ์โบราณจึงตั้งตุ๊กตาแทนตัวคนลงไป แล้วกำหนดตำแหน่งมาตรฐานแห่งดาวนั้น ในรอบปีเกิดของเจ้าชะตา

          การใช้ตุ๊กตาไขนามผมจะใช้ควบคู่กับการจัดหานามมงคล ในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้เกิดความชัดเจน รอบคอบ และแน่ใจว่าเป็นมงคลแก่ดวงชะตาของผู้ขอรับนามนั้นเอง

ตัวอย่าง
คุณจักรพงศ์ เกิด วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516   ได้ตุ๊กตาตัวที่ 4
ตุ๊กตาไขนาม
 

หน้าแรก | ความรู้เกี่ยวกับชื่อ | ศาสตร์การตั้งชื่อ | ฤกษ์เสริมชะตาเฉพาะบุคคล(ฤกษ์กำเนิดนาม) | โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
ฐานข้อมูลชื่อ | ติดต่อคำเลิศ

kumled.com ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ปรากฏบนเว็บไซด์ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright (c) 2003 - 2015 kumled.com All rights reserved
ใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 7100303000510