หน้าแรก     แผนที่เว็บไซด์    ติดต่อคำเลิศ  
http://www.kumled.com
add to favorites 
menu
      หน้าแรก
บทความ
      ความรู้เกี่ยวกับชื่อ
      ศาสตร์การตั้งชื่อ
      ฤกษ์กำเนิดนาม
โปรแกรม
      ค้นหานามมงคล
      โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
search by google
 
ค้นหาโดย google
ค้นหาในเว็บคำเลิศ

 

 kumled เมนูย่อย : ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

 

  อักษรศาสตร์

          ชื่อที่ได้จะต้องมีความหมายดี ฟังไพเราะ สัมพันธุ์กับนามสกุล ชื่อบุพการี อันนี้สำคัญมากเช่นกัน แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การตั้งชื่อที่มีแต่ความหมายดี ไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร เนื่องจากอักษรศาสตร์และภาษาศาสตร์ไม่ได้แก้หรือดัดแปลงชะตาชีวิตแต่อย่างใด จึงไม่ควรตั้งชื่อลูกเพียงเพราะมีความหมายดี คือถูกใจบิดามารดาเท่านั้น
 

 

   ฤกษ์สำหรับเปลี่ยนชื่อ

          จากวิชาโหราศาสตร์ วิชานามลักษณ์นั้นไม่ได้เน้นแต่เพียงตัวชื่อเท่านั้น หากยังเน้นถึงฤกษ์การผลัดเปลี่ยนชื่อเก่าไปสู่ชื่อใหม่ เสมือนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชีวิต ถือเป็นการกำเนิดใหม่ของบุคคลประการหนึ่ง ดังนั้นฤกษ์ที่ใช้ไม่ควรใช้ฤกษ์สะดวก เพราะฤกษ์สะดวกไม่บอกว่าดีร้ายอย่างไร เป็นการบอกฤกษ์กว้างๆ ไม่เน้นตัวบุคตคล ดังนั้นฤกษ์ที่ได้อาจมีดาวทำมุมอันตรายต่อชะตาผู้เปลี่ยนในฤกษ์ดังกล่าวได้ง่าย ดังนั้นวิชานามลักษณ์จะหาฤกษ์ที่เหมาะกับชะตาที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นรายบุคคล ฤกษ์ที่ได้จะเสริมชะตาได้เต็มที่ ชื่อที่เปลี่ยนก็จะมีพลัง แสดงคุณได้เต็มที่

           นอกจากวิชาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้ว วิชานามลักษณ์ จะปรับชื่อหาดาว เลยค่าที่ดี สอดคล้องกับชะตาชีวิต วิถีชีวิต ซึ่งตรงนี้สำคัญมาก เนื่องจากพื้นชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต่างกันแม้เพียงวินาที ลัคนาราศีก็เปลี่ยนต่างกันได้ทันที ดังนั้นวิชานามลักษณ์จึงมีความละเอียดสูง และต้องใช้ความรอบคอบเป็นอย่างมาก

 หน้าแรก | ความรู้เกี่ยวกับชื่อ | ศาสตร์การตั้งชื่อ | ฤกษ์เสริมชะตาเฉพาะบุคคล(ฤกษ์กำเนิดนาม) | โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
ฐานข้อมูลชื่อ | ติดต่อคำเลิศ

kumled.com ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ปรากฏบนเว็บไซด์ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright (c) 2003 - 2015 kumled.com All rights reserved
ใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 7100303000510